Klub Historyka

Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

 

Zaprasza swoich członków na szkolenie nt: 

  „Bitwa pod Kuryłówką – 6 maja1945 roku.”

 Szkolenie odbędzie się w dniu 19.03.2020r. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia. Prelekcję na w/w temat wygłosi:

 Wioletta Gut - Siudak

 Historyk, członek Jarosławskiego Stowarzyszenia „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”

 

 Organizator szkolenia: Artur Jarosz – Przewodniczący Klubu