Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

i

Koło Miejskie PTTK w Jarosławiu

 

zapraszają

05.04.2020 r.

w Niedzielę Palmową

na Konkurs Lipnickich Palm

do Lipnicy Murowanej

 

Program:

Wyjazd z parkingu przy Hali Sportowej MOSIR w Jarosławiu /ul. Sikorskiego/ o godz. 600. Zbiórka uczestników o godz.550.

W programie:

Udział w 62 Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego oraz Zwiedzanie zabytków Lipnicy Murowanej (Kościół św. Leonarda – wpisany na listę zabytków UNESCO, Kościół św. Szymona, Kościół św. Andrzeja, Dwór Ledóchowskich)

Uroczysta Msza św. w Kościele św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej o godz. 11.00

Obiad w Nowym Wiśniczu

Zwiedzanie Zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu

Planowany powrót do Jarosławia ok. 1930.

 

Koszt:

- 150 zł - członkowie JSPTiPW oraz PTTK z opłaconymi składkami

- 160 zł - pozostali uczestnicy (kandydaci na członków).

 W ramach wpisowego: autokar, ubezpieczenie, opieka  pilota, obiad i zwiedzanie Zamku w Nowym Wiśniczu.

 

Wpłaty po zgłoszeniu telefonicznym należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Lipnica terminie 7 dni od daty zgłoszenia lub gotówką w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6, III p. w dn. wtorek w godz. 9.00 – 11.00, piątek 16.00 – 17.00. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Ilość miejsc ograniczona! Impreza odbędzie się przy minimum 18 osobach.