Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Miejskie Koło PTTK nr 15 przy O/ PTTK w Rzeszowie

zapraszają na szkolenie przewodnickie

w dniu

28 marca 2020 r.

w Muzeum - Miejsce Pamięci - obóz zagłady w Bełżcu.

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW

Wyjazd spod Hali MOSiR w Jarosławiu o godz. 8:15 Rozpoczęcie szkolenia godz.10.00 – 15.00

Tematy:

Kryptonim T4 – eutanazja w III Rzeszy, a funkcjonowanie obozów zagłady” - wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Czym była „Akcja Reinhardt” – ogólne założenia zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” - wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Funkcjonowanie obozu w Bełżcu - przedstawienie historii i mechanizmu zagłady” - wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Zapoznanie z terenem i symboliką upamiętnienia oraz ekspozycją historyczną – praktyczne przygotowanie przewodników do oprowadzania po terenie pomnika i ekspozycji muzealnej

Przewodnicy i piloci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniu i otrzymać certyfikat na oprowadzanie po terenie obozu zagłady proszę o zgłoszenia na szkolenie do dnia 25 marca 2020 r. do kol. Michaliny Drozd tel. 692 697 089.

UWAGA

Informacja z dnia 11 marca 2020 r.

W związku z Zarządzeniem Premiera Rządu RP o zamknięciu przedszkoli, szkół, muzeów i wielu innych placówek oświatowych szkolenie w Bełżcu prawdopodobnie się nie odbędzie. O indywidualnej decyzji dyrekcji Muzeum w Bełżcu dot. szkolenia poinformujemy.

Zarząd JSPTiPW